badania marketingowe
535 290 645
Dział badawczy

Badania Marketingowe

Niektóre informacje strategiczne dla Twojego biznesu trzeba dopiero odkryć. Badania marketingowe – tym się zajmujemy.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Naszym celem jest dostarczanie klientom precyzyjnej usługi badawczej, która obejmuje sprawdzoną i szybką informację rynkową. Wyniki i rekomendacje pochodzące z badań dają z całą pewnością większe szanse na podjęcie właściwych decyzji biznesowych.

Zakres informacji, które dostarczają prowadzone przez nas badania wynika głównie z charakteru potrzeb decyzyjnych firm. Korzystający z naszych usług otrzymują nie tylko gotową analizę, ale również wsparcie merytoryczne: wyjaśnienie i doradztwo.

Specjalizujemy się w badaniach ilościowych wykorzystujących takie techniki zbierania danych jak: CATI – wywiad telefoniczny oraz PAPI – wywiad bezpośredni. Realizujemy również badania jakościowe, w formie wywiadów swobodnych (IDI-indywidualnych, FGI-grupowych) oraz audytów Tajemniczy Klient.

Nasze doświadczenie to kilkadziesiąt realizacji badawczych zarówno dla firm działających w różnych branżach, jak i dla instytucji publicznych.

Realizacja Badań Terenowych

Koordynacja pracy 300 ankieterów i 500 tajemniczych klientów na terenie wszystkich województw. To gwarancja szybkiej i sprawnej realizacji zleceń.

STUDIO CATI

Profesjonalna realizacja ankiet telefonicznych zapewnia naszym klientom: możliwie najkrótszy czas wykonania badania, możliwość szybkiego dotarcia do szerokiej grupy respondentów, obniżenie kosztów realizacji badania, bezpieczeństwo danych.

NASI EKSPERCI

Skuteczność naszych działań wynika ze współpracy z ekspertami ze środowisk naukowych. Współdziałamy z kadrą naukową z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kompetencje profesjonalistów zapewniają rzetelność w podejściu do tematu i opracowywaniu konkretnych analiz.

tel. 17 785 22 96

Usługi | Badania marketingowe

BADANIA MARKI

Pozwalają określić miejsce w  rynkowym otoczeniu konkurencyjnym.

BADANIA WIZERUNKU
BADANIA RYNKOWE
Pozwalają na poznanie danej branży i określenie jej potencjału.
BADANIA MARKETINGOWE
Stymulują podejmowanie strategicznych decyzji marketingowych.
BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI
Weryfikacja jakości obsługi klienta w firmie lub placówce.
BADANIA SATYSFAKCJI
Mierzą poziom satysfakcji klientów z oferowanych usług.
BADANIA KONKURENCJI
Pozwalają na określenie i sprawdzenie przewag konkurencyjnych.
BADANIA CSR
Określają poziom społecznej odpowiedzialności biznesu.
ANALIZY STATYSTYCZNE
Zaawansowane analizy danych z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi.
BADANIA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
Określają odbiór oraz reakcje na identyfikację wizualną przedsiębiorstwa.
USŁUGI DORADCZE
Doradztwo biznesowe, inwestycyjne i marketingowe.
BADANIA SPOŁECZNE
Analiza nastrojów i opinii panujących w określonej grupie społecznej.
Koncentrujemy się na badaniach rynkowych i opinii wspierających firmy w procesie zarządzania poprzez jakość, w szczególności w obszarach takich jak: satysfakcja klienta, jakość obsługi, potrzeby klienta i oczekiwania nabywców wobec marki.

DOTYCHCZAS ZAUFALI NAM M.IN.

„Z uwagi na wysoką jakość wykonanego zlecenia, z pełnym przekonaniem rekomendujemy usługi Agencji Badawczo – Konsultingowej, jako profesjonalnej i rzetelnej firmy badawczej o zasięgu ogólnopolskim, jednocześnie licząc na równie owocną współpracę w przyszłości.”

Ewa Węsierska | Arriva

Dyrektor ds. marketingu i komunikacji

 

„Potwierdzamy, że zlecone przez nas badania marketingowe nt. Rozpoznawalność funkcjonowanie e-BOK i ekofaktura w świetle prowadzonych akcji promocyjnych, zostały wykonane prawidłowo, zgodnie ze wszystkimi zapisami umowy i oczekiwaniami zleceniodawcy, w wyznaczonym terminie.”

Jacek Solarz | PGNiG – Karpacki Oddział Handlowy

Zastępca Dyrektora Oddziału

 

Get in touch
Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.