Junior Copywriter (praktyka)

Poszukujemy osób zainteresowanych długofalową współpracą w charakterze Junior Copywritera.

Kogo poszukujemy?

a) osoby z łatwością posługującej się językiem polskim w piśmie,
b) tworzącej teksty wolne od wszelkiego rodzaju błędów zarówno merytorycznych, jak i stylistyczno-gramatycznych,
c) posiadającej szeroki zakres zainteresowań.

CZEGO OCZEKUJEMY?
1. Bardzo dobrej umiejętności pisania.
2. Znajomości gramatyki, stylistyki i interpunkcji.
3. Umiejętności gromadzenia i organizowania informacji koniecznych do stworzenia tekstu.
4. Bardzo dobrej organizacji czasu pracy.

OFERUJEMY:

A. Zdobycie umiejętności tworzenia tekstów o charakterze perswazyjnym i wykorzystujących język korzyści.
B. Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w firmie zajmującej się content marketingiem.
C. Możliwość rozwoju warsztatu pisarskiego.
D. Bezpłatną praktykę w przyjaznym, energicznym zespole działającym z zaangażowaniem i czerpiącym satysfakcję ze swojej pracy.
E. Referencje potwierdzające zdobyte umiejętności.
F. Dla najlepszych praktykantów przewidujemy możliwość odbycia płatnego stażu.

Aplikacje można wysyłać na adres email rekrutacja@grupaww.pl z dopiskiem “Praktyka Junior Copywriter”

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Get in touch